joomla contact module

PHỤ HUYNH
HỌC SINH

Thông tin dành cho Phụ huynh - Học sinh

Xem thêm

SINH VIÊN
HIỆN TẠI

Thông tin dành cho Sinh viên hiện tại

Xem thêm

CỰU
SINH VIÊN

Thông tin dành cho Cựu sinh viên

Xem thêm

CÁN BỘ
GIẢNG VIÊN

Thông tin dành cho Cán bộ - Giảng viên

Xem thêm

TỔ CHỨC
DOANH NGHIỆP

Thông tin dành cho Tổ chức - Doanh nghiệp

Xem thêm

Tiêu điểm

Thông báo tuyển sinh đại học Luật văn bằng 2 hệ chính quy năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUY NGÀNH LUẬT HỌC - ĐỢT 2 NĂM 2017...

THÔNG BÁO V/v điều chỉnh giảng đường giảng dạy, học tập, thi và coi thi một số lớp  từ ngày 25/12/2017 đến 07/01/2018

Thực hiện Kế hoạch của Nhà trường, Phòng Đào tạo thông báo tới cán bộ, giảng viên tham gia giảng...

Chân dung ULAW

CÔ CHẾ MỸ PHƯƠNG ĐÀI: “CÁC EM HÃY SỐNG, HÀNH ĐỘNG VÀ HY VỌNG”
Hành trình nào cũng phải có điểm dừng, câu chuyện nào cũng có hồi kết. Trải qua gần 30 năm gắn bó, cô Chế Mỹ Phương Đài là người giảng...

Video


ban biên tập website
quản trị mạng
(028) 39400989
- 141 / 142