DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Quy trình kết nạp Đảng

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Date Số lần truy cập
1 01-10-2015-Một số thủ tục đối với các trường hợp đặc biệt theo CV số 10-CV/ĐK, ngày 19/9/2015 của Đảng ủy Khối Thứ năm, 01 10 2015 2026
2 Hướng dẫn khai lý lịch đối với người xin vào Đảng Thứ ba, 30 9 2014 351191
3 Tổng hợp biểu mẫu phục vụ công tác phát triển đảng viên mới Thứ ba, 30 9 2014 37498
4 Quyết định số 38-QĐ/ĐU.V ngày 01/7/2014 về việc ban hành Hướng dẫn quy trình kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức và tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Thứ ba, 30 9 2014 5129
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox