DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Cử nhân Luật tăng cường tiếng Nhật

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 24-01-2015- Thông báo về học bổng tại Nhật Bản 1487
2 23-09-2014- Danh sách SV lớp tăng cường tiếng Nhật khóa 39 1559
3 23-04-2014- TB về chương trình tìm hiểu thực tế hệ thống PL & đào tạo luật các nước ASEAN năm 2014 1459
4 04-03-2014- Kết thúc khóa trao đổi SV Nhật Bản tại Trường 1625
5 16-09-2013-Chương trình Campus 1780
6 16-09-2013-Thông báo chiêu sinh sinh viên khóa 3, niên khóa 2013 – 2017 1928
7 16-09-2013-Chương trình tao đổi SV ĐH Nagoya - ĐH Luật TPHCM 1990
8 16-09-2013-Khóa học mùa hè 1730
9 05-11-2012-Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật tăng cương tiếng Nhật 3243
10 21-09-2012-Thông báo - Danh sách lớp cứ nhân tăng cường tiếng Nhật 2871
11 10-09-2012-TKB lớp tăng cường tiếng Nhật K36, 37 3483
12 09-01-2012-Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Văn hóa - Thể thao - Khoa học & Công nghệ Nhật Bản khai trương Trung tâm đào tạo và nghiên cứu Luật Nhật Bản tại Trường Đại học Luật TP.HCM 5115
13 05-01-2012-Thông tin về Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu pháp luật Nhật Bản và lớp CN Luật tăng cường tiếng Nhật 3451
14 05-01-2012-Conceptual View of Weekly Class Allocation 2602
15 04-01-2012- Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhân dịp Trường ĐH Luật TPHCM khai trương Trung tâm Đào tạo & Nghiên cứu Luật Nhật Bản 3872
16 04-01-2012- Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhân dịp Trường ĐH Luật TPHCM khai trương Trung tâm Đào tạo & Nghiên cứu Luật Nhật Bản 4947
17 05-01-2012-Model Syllabus for Japanese Language and Law Education (For four-year CJL program) 3594
18 03-1-2012- TB về việc chuẩn bị lễ khai trương TT đào tạo & NCPL Nhật Bản 4259
19 28-09-2011-Lần đầu tiên mở Chương trình Cử nhân Luật tăng cường tiếng Nhật tại Trường ĐH Luật TP.HCM 11063
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox