DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Cử nhân Luật tăng cường tiếng Pháp

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 25-09-2015-Danh sách SV K40 trúng tuyển lớp CLC AUF 1602
2 23-04-2014- TB về chương trình tìm hiểu thực tế hệ thống PL & đào tạo luật các nước ASEAN năm 2014 2231
3 20-02-2014-Thông báo v/v đăng ký học với giáo sư Bỉ 2240
4 19-09-2013-Thông báo v/v phỏng vấn các sinh viên đăng ký dự tuyển vào lớp Cử nhân luật tăng cường tiếng Pháp – lớp AUF K38 2942
5 17-09-2013-Thông báo v/v xét tuyển thí sinh trúng tuyển K38 vào lớp cử nhân Luật tăng cường tiếng Pháp 2883
6 20-08-2013-Trường hè Pháp ngữ 2013 tại Đà Nẵng 2361
7 15-04-2013-Thông báo về chương trình tìm hiểu thực tế về hệ thống pháp luật tòa án Campuchia 2915
8 18-12-2012 - Khóa học với GS Bỉ của SV lớp TC tiếng Pháp K34 & 35 3111
9 11-12-2012-Thông báo về học bổng thạc sĩ và tiến sĩ của Pháp năm học 2013-2014 4472
10 06-12-2012-Chương trình học bổng Đại sứ quán Pháp 3870
11 05-11-2012-Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật tăng cường tiếng Pháp 3966
12 21-09-2012-Thông báo-Danh sách và Thời khóa biểu lớp cứ nhân tăng cường tiếng Pháp 3562
13 10-09-2012-Lịch học tiếng Pháp lớp CNL tăng cường tiếng Pháp 3690
14 05-09-2012-Bảo vệ luận văn tiếng Pháp K33 3843
15 09-0102012-VP ĐH Pháp ngữ (AUF) tại TP.HCM tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Pháp cuối khóa đối với sinh viên lớp Cử nhân luật tăng cường tiếng Pháp AUF K33 5259
16 06-01-2012- Thời khóa biểu HKI năm học 2011-2012 5569
17 Chương trình đào tạo 7644
18 14-12-2011-GS. Francine Messine giảng môn “Luật thuế quốc tế” cho sinh viên lớp Cử nhân luật AUF 5395
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox