DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Cử nhân Luật tăng cường tiếng Pháp

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 25-09-2015-Danh sách SV K40 trúng tuyển lớp CLC AUF 1612
2 23-04-2014- TB về chương trình tìm hiểu thực tế hệ thống PL & đào tạo luật các nước ASEAN năm 2014 2254
3 20-02-2014-Thông báo v/v đăng ký học với giáo sư Bỉ 2246
4 19-09-2013-Thông báo v/v phỏng vấn các sinh viên đăng ký dự tuyển vào lớp Cử nhân luật tăng cường tiếng Pháp – lớp AUF K38 3004
5 17-09-2013-Thông báo v/v xét tuyển thí sinh trúng tuyển K38 vào lớp cử nhân Luật tăng cường tiếng Pháp 2904
6 20-08-2013-Trường hè Pháp ngữ 2013 tại Đà Nẵng 2373
7 15-04-2013-Thông báo về chương trình tìm hiểu thực tế về hệ thống pháp luật tòa án Campuchia 2937
8 18-12-2012 - Khóa học với GS Bỉ của SV lớp TC tiếng Pháp K34 & 35 3126
9 11-12-2012-Thông báo về học bổng thạc sĩ và tiến sĩ của Pháp năm học 2013-2014 4487
10 06-12-2012-Chương trình học bổng Đại sứ quán Pháp 3881
11 05-11-2012-Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật tăng cường tiếng Pháp 3976
12 21-09-2012-Thông báo-Danh sách và Thời khóa biểu lớp cứ nhân tăng cường tiếng Pháp 3573
13 10-09-2012-Lịch học tiếng Pháp lớp CNL tăng cường tiếng Pháp 3699
14 05-09-2012-Bảo vệ luận văn tiếng Pháp K33 3862
15 09-0102012-VP ĐH Pháp ngữ (AUF) tại TP.HCM tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Pháp cuối khóa đối với sinh viên lớp Cử nhân luật tăng cường tiếng Pháp AUF K33 5288
16 06-01-2012- Thời khóa biểu HKI năm học 2011-2012 5587
17 Chương trình đào tạo 7656
18 14-12-2011-GS. Francine Messine giảng môn “Luật thuế quốc tế” cho sinh viên lớp Cử nhân luật AUF 5457
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox