DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Lịch học - lịch thi

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 24.01.2018 - Lịch học, lịch thi các môn tự chọn các lớp CHL khóa 27, 28 275
2 29.12.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế 864
3 27.12.2017 - Danh sách môn thi và phòng thi các lớp Cao học Luật (có điều chỉnh) 285
4 25.12.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh môn học lớp CHL K25, 26 - CN: Luật Kinh tế 88
5 12.12.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Quốc tế 471
6 11.12.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HS & TTHS 469
7 05.12.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1064
8 04.12.2017 - Thông báo về việc thay đổi lịch thi lớp CHL khóa 25, 26 CN: Luật Kinh tế 181
9 13.11.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1370
10 10.11.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HS & TTHS 487
11 07.11.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch học, lịch thi các lớp CHL khóa 25,26 - CN: Luật Kinh tế, Luật Quốc tế 257
12 30.11.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC 653
13 11.10.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ Luật học các lớp CHL 2498
14 11.10.2017 - Danh sách học viên khóa 27, 28 học bổ sung kiến thức 574
15 06.10.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế 1205
16 12.09.2017 - Lịch học, lịch thi các lớp CHL khóa 28 1634
17 06.09.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1931
18 29.07.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các khóa 2984
19 19.07.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch học, lịch thi lớp CHL khóa 25, 26 - CN: Luật Quốc tế 402
20 06.06.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1934
21 29.05.2017 - Lịch học, lịch thi các lớp CHL khóa 27, 28 1546
22 16.05.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC 836
23 28.04.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi lớp CHL khóa 25, 26 - CN: Luật Quốc tế 368
24 20.04.2017 - Lịch học, lịch thi các môn tự chọn các lớp CHL khóa 25, 26 1136
25 21.03.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch học lớp CHL khóa 25, 26 - CN: Luật Quốc tế 383
26 04.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1555
27 01.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC 742
28 01.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1457
29 21.02.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh giảng đường các lớp CHL 483
30 06.01.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 2357
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox