DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Lịch học - lịch thi

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 24.01.2018 - Lịch học, lịch thi các môn tự chọn các lớp CHL khóa 27, 28 367
2 29.12.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế 904
3 27.12.2017 - Danh sách môn thi và phòng thi các lớp Cao học Luật (có điều chỉnh) 298
4 25.12.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh môn học lớp CHL K25, 26 - CN: Luật Kinh tế 91
5 12.12.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Quốc tế 482
6 11.12.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HS & TTHS 485
7 05.12.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1102
8 04.12.2017 - Thông báo về việc thay đổi lịch thi lớp CHL khóa 25, 26 CN: Luật Kinh tế 186
9 13.11.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1375
10 10.11.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HS & TTHS 492
11 07.11.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch học, lịch thi các lớp CHL khóa 25,26 - CN: Luật Kinh tế, Luật Quốc tế 259
12 30.11.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC 663
13 11.10.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ Luật học các lớp CHL 2501
14 11.10.2017 - Danh sách học viên khóa 27, 28 học bổ sung kiến thức 579
15 06.10.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế 1209
16 12.09.2017 - Lịch học, lịch thi các lớp CHL khóa 28 1668
17 06.09.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1935
18 29.07.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các khóa 2986
19 19.07.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch học, lịch thi lớp CHL khóa 25, 26 - CN: Luật Quốc tế 404
20 06.06.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1936
21 29.05.2017 - Lịch học, lịch thi các lớp CHL khóa 27, 28 1570
22 16.05.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC 839
23 28.04.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi lớp CHL khóa 25, 26 - CN: Luật Quốc tế 373
24 20.04.2017 - Lịch học, lịch thi các môn tự chọn các lớp CHL khóa 25, 26 1140
25 21.03.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch học lớp CHL khóa 25, 26 - CN: Luật Quốc tế 385
26 04.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1556
27 01.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC 746
28 01.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1462
29 21.02.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh giảng đường các lớp CHL 485
30 06.01.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 2361
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox