DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Lịch học - lịch thi

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 29.12.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế 579
2 27.12.2017 - Danh sách môn thi và phòng thi các lớp Cao học Luật (có điều chỉnh) 206
3 25.12.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh môn học lớp CHL K25, 26 - CN: Luật Kinh tế 73
4 12.12.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Quốc tế 425
5 11.12.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HS & TTHS 421
6 05.12.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 934
7 04.12.2017 - Thông báo về việc thay đổi lịch thi lớp CHL khóa 25, 26 CN: Luật Kinh tế 172
8 13.11.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1322
9 10.11.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HS & TTHS 471
10 07.11.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch học, lịch thi các lớp CHL khóa 25,26 - CN: Luật Kinh tế, Luật Quốc tế 243
11 30.11.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC 625
12 11.10.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ Luật học các lớp CHL 2469
13 11.10.2017 - Danh sách học viên khóa 27, 28 học bổ sung kiến thức 561
14 06.10.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật Kinh tế 1193
15 12.09.2017 - Lịch học, lịch thi các lớp CHL khóa 28 1577
16 06.09.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1914
17 29.07.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các khóa 2971
18 19.07.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch học, lịch thi lớp CHL khóa 25, 26 - CN: Luật Quốc tế 393
19 06.06.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1924
20 29.05.2017 - Lịch học, lịch thi các lớp CHL khóa 27, 28 1503
21 16.05.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC 826
22 28.04.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi lớp CHL khóa 25, 26 - CN: Luật Quốc tế 358
23 20.04.2017 - Lịch học, lịch thi các môn tự chọn các lớp CHL khóa 25, 26 1118
24 21.03.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh lịch học lớp CHL khóa 25, 26 - CN: Luật Quốc tế 373
25 04.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1550
26 01.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC 731
27 01.03.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 1442
28 21.02.2017 - Thông báo về việc điều chỉnh giảng đường các lớp CHL 477
29 06.01.2017 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL 2342
30 19.12.2016 - Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ các lớp CHL - CN: Luật HP & Luật HC (điều chỉnh lần 2) 708
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox