DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Lịch học - lịch thi

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 Ngày 23-3-2017_Thông tin sinh viên đăng ký dự thi TOEIC tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Do IIG Việt Nam tổ chức) vào ngày 25/3/2017 (thứ 7) - Đợt 2 268
2 Ngày 21-3-2017_Thông báo kết quả thi và trả kết quả thi TOEIC của sinh viên hệ Chính quy trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Do IIG Việt Nam tổ chức) tại Trường vào ngày 11/3/2017 và Kế hoạch thi TOEIC tháng 4/2017 347
3 Ngày 15-3-2017_Phòng Đào tạo thông báo lịch khai giảng các lớp học tiếng Anh của sinh viên Chất lượng cao khóa 41 trong học kỳ 2 năm học 2016-2017 (dành cho những sinh viên có trình độ tiếng Anh từ mức điểm tương đương 600 theo chuẩn TOEIC) 166
4 Ngày 14-3-2017_Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên lớp 6C khóa 6 (VB2CQ) và các khóa trước dự kiến đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp cuối khóa vào ngày 18/3/2017 và 19/3/2017 159
5 Ngày 09-3-2017_Thông tin sinh viên đăng ký dự thi TOEIC tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Do IIG Việt Nam tổ chức) vào ngày 11/3/2017 (thứ 7) - Đợt 1 170
6 Ngày 28-02-2017_Phòng Đào tạo thông báo, công bố danh sách sinh viên hệ chính quy (văn bằng 1) dự thi kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (B1) - Đợt 2, thứ 7 ngày 04/3/2017 168
7 Ngày 28-02-2017_Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch thi TOEIC (do IIG Việt Nam) tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tháng 3/2017 (02 Đợt) 259
8 Ngày 28-02-2017_Phòng Đào tạo công bố lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017 các lớp thuộc hệ đào tạo chính quy các khóa 37 (Quản trị -Luật K37) và khóa 38 (ngành Luật, ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh - Anh văn pháp lý) 229
9 Ngày 24-02-2017_Phòng Đào tạo thông báo về việc tổ chức học lại học phần 4 và học phần 5 môn Giáo dục thể chất cho sinh viên các khóa 35 (Quản trị - Luật) 36, 37, 38 và 39 còn nợ môn trong học kỳ 2 năm học 2016-2017 181
10 Ngày 24-01-2017_Lịch học, lịch thi kết thúc học phần lớp 9B văn bằng 2 hệ đào tạo chính quy (khóa tuyển sinh năm 2016 - Đợt 2) 347
11 Ngày 24-01-2017_Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh giảng đường học của một số lớp thuộc các trình độ đào tạo và hệ đào tạo từ ngày 27/02 đến 26/3/2017 tại cơ sở Nguyễn Tất Thành 213
12 Ngày 11-01-2017_Thông báo kết quả thi và trả kết quả thi TOEIC của sinh viên hệ Chính quy trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Do IIG Việt Nam tổ chức) tại Trường vào ngày 31/12/2016 và Kế hoạch thi TOEIC tháng 03/2017 (02 Đợt) 316
13 Ngày 09-01-2017_Phòng Đào tạo công bố lịch sinh hoạt lớp của các lớp thuộc hệ đào tạo chính quy với Cố vấn học tập trong học kỳ 2 năm học 2016-2017 257
14 Ngày 09-01-2017_Phòng Đào tạo điều chỉnh thời gian giảng dạy, học tập của các lớp học tại Tòa nhà A, cơ sở Nguyễn Tất Thành vào sáng thứ 3 ngày 10/01/2017 227
15 Ngày 06-01-2017_Phòng Đào tạo công bố lịch học và tài liệu học tập "Kỹ năng mềm - Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho sinh viên hệ chính quy lớp Quản trị - Luật 37 và các lớp khóa 38 ngành Luật, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh 220
16 Ngày 06-01-2016_Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập của lớp Dân sự 41 vào sáng thứ 3 ngày 10/01/2017 273
17 Ngày 05-01-2017_Phòng Đào tạo thông báo công bố danh sách sinh viên văn bằng 2 hệ đào tạo chính quy đăng ký dự thi tiếng Anh đầu ra theo chương trình 90 tiết (6đvht) vào ngày 07/01/2016 (thứ 7) 232
18 Ngày 28-12-2016_Thông tin sinh viên đăng ký dự thi TOEIC tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Do IIG Việt Nam tổ chức) vào ngày 31/12/2016 (thứ 7) - Đợt 2 249
19 Ngày 26-12-2016_Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch học trả nợ các học phần giáo dục thể chất dành cho sinh viên hệ chính quy các khoa đang trong thời hạn theo học tại trường 214
20 Ngày 20-12-2016_Phòng Đào tạo thông báo lịch học các học phần thuộc hệ đào tạo chính quy học kỳ 2 năm học 2016-2017 342
21 Ngày 16-12-2016_Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh giảng đường thi và coi thi của một số lớp thuộc hệ đào tạo chính quy và vừa làm vừa học từ ngày 24/12 đến 25/12/2016 257
22 Ngày 13-12-2016_Thông báo kết quả thi và trả kết quả thi TOEIC của sinh viên hệ Chính quy trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Do IIG Việt Nam tổ chức) tại Trường vào ngày 03/12/2016 và Kế hoạch thi TOEIC tháng 12/2016 (Đợt 2). 199
23 Ngày 06-12-2016_Thông báo kết quả thi và trả kết quả thi TOEIC của sinh viên hệ Chính quy trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Do IIG Việt Nam tổ chức) tại Trường vào ngày 26/11/2016 và Kế hoạch thi TOEIC tháng 12/2016 (Đợt 2) 262
24 Ngày 02-12-2016_Tổng hợp tình hình đóng học phí của sinh viên hệ chính quy các khóa 37 (Quản trị - Luật), 38, 39, 40 và 41 đóng học phí học kỳ 1 năm 2016-2017 đến 17g00 ngày 01/12/2016 231
25 Ngày 02-12-2016_Về việc tổ chức lớp ôn tập thi tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy ngành Luật Khóa 9B (đợt 2 năm 2016) 224
26 Ngày 02-12-2016_Thông tin sinh viên đăng ký dự thi TOEIC tại trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (Do IIG Việt Nam tổ chức) trong tháng 12/2016 (Đợt 1) và Kế hoạch tổ chức thi TOEIC tháng 12/2016 (Đợt 2) 231
27 Ngày 28-11-2016_Thông tin sinh viên đăng ký dự thi TOEIC tại trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (Do IIG Việt Nam tổ chức) trong tháng 11/2016 207
28 Ngày 22-11-2016_Phòng Đào tạo thông báo, công bố danh sách sinh viên hệ chính quy (văn bằng 1) dự thi kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (B1) - Đợt 1, thứ 7 ngày 26/11/2016. 223
29 Ngày 22-11-2016_Phòng Đào tạo thông báo, công bố danh sách sinh viên hệ chính quy (văn bằng 1) dự thi kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (B1) - Đợt 1, thứ 7 ngày 26/11/2016. 179
30 Ngày 11-11-2016_Phòng Đào tạo thông báo lịch thi môn Tin học đại cương của các lớp thuộc khóa 41 trong học kỳ 1 năm học 2016-2017 234
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox