DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông tin tuyển sinh

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 28.02.2018 - Hiệu lệnh chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau đại học - tháng 3 năm 2018 138
2 26.01.2018 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi CHL khóa 29 - tháng 3 năm 2018 176
3 26.01.2018 - Danh sách thí sinh được miễn thi môn tiếng Anh kỳ thi CHL khóa 29 - tháng 3 năm 2018 194
4 26.01.2018 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khóa 29 - tháng 3 năm 2018 314
5 24.01.2018 - Danh sách thí sinh nộp chứng chỉ xét miễn thi môn Tiếng Anh - kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 29 - tháng 3 năm 2018 149
6 05.01.2018 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 29 - tháng 3 năm 2018 421
7 25.09.2017 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 1099
8 18.09.2017 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật khóa 29 - tháng 3 năm 2018 5512
9 29.08.2017 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 4320
10 28.08.2017 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 782
11 28.08.2017 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 2757
12 28.07.2017 - Danh sách cán bộ tham gia coi thi kỳ thi tuyển sinh Sau đại học - tháng 8 năm 2017 1168
13 20.07.2017 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 học bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển 2010
14 20.07.2017 - Danh sách thí sinh được miễn thi môn Anh văn kỳ thi CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 1141
15 20.07.2017 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 720
16 20.07.2017 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 2071
17 19.07.2017 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau đại học - tháng 8 năm 2017 1112
18 14.07.2017 - Thông báo về tài liệu ôn thi Cao học Luật khóa 28 - tháng 8 năm 2017 1535
19 04.07.2017 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 1725
20 29.05.2017 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 1298
21 27.04.2017 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 5323
22 25.04.2017 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 1438
23 24.04.2017 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 27 - tháng 3 năm 2017 5654
24 19.04.2017 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật khóa 28 - tháng 8 năm 2017 7042
25 15.03.2017 - Sơ đồ bố trí phòng thi kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 1485
26 08.03.2017 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học - tháng 3 năm 2017 1866
27 06.03.2017 - Danh sách thí sinh được miễn thi môn tiếng Anh kỳ thi CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 1831
28 06.03.2017 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 1132
29 06.03.2017 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 học bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển 1996
30 06.03.2017 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 2798
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox