DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông tin tuyển sinh

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 05.01.2018 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 29 - tháng 3 năm 2018 270
2 25.09.2017 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 1022
3 18.09.2017 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật khóa 29 - tháng 3 năm 2018 5251
4 29.08.2017 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 4111
5 28.08.2017 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 731
6 28.08.2017 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 2628
7 28.07.2017 - Danh sách cán bộ tham gia coi thi kỳ thi tuyển sinh Sau đại học - tháng 8 năm 2017 1108
8 20.07.2017 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 học bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển 1948
9 20.07.2017 - Danh sách thí sinh được miễn thi môn Anh văn kỳ thi CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 1094
10 20.07.2017 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 684
11 20.07.2017 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 1995
12 19.07.2017 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau đại học - tháng 8 năm 2017 1070
13 14.07.2017 - Thông báo về tài liệu ôn thi Cao học Luật khóa 28 - tháng 8 năm 2017 1481
14 04.07.2017 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 28 - tháng 8 năm 2017 1694
15 29.05.2017 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 1255
16 27.04.2017 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 5215
17 25.04.2017 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 1404
18 24.04.2017 - Kết quả kỳ thi tuyển sinh Cao học Luật khóa 27 - tháng 3 năm 2017 5581
19 19.04.2017 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật khóa 28 - tháng 8 năm 2017 6963
20 15.03.2017 - Sơ đồ bố trí phòng thi kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 1451
21 08.03.2017 - Hiệu lệnh tổ chức thi kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học - tháng 3 năm 2017 1828
22 06.03.2017 - Danh sách thí sinh được miễn thi môn tiếng Anh kỳ thi CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 1790
23 06.03.2017 - Danh sách thí sinh được hưởng ưu tiên kỳ thi CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 1098
24 06.03.2017 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 học bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển 1954
25 06.03.2017 - Danh sách thí sinh dự thi CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 2750
26 14.02.2017 - Thông báo về thời gian và địa điểm ôn tập kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 27 - tháng 3 năm 2017 2707
27 17.10.2016 - Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 26 - tháng 8 năm 2016 2142
28 10.10.2016 - Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học khóa 27 (2017 - 2019) - tháng 3 năm 2017 9659
29 19.09.2016 - Quyết định công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 26 - tháng 8 năm 2016 7105
30 16.09.2016 - Thông báo về thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh CHL khóa 26 - tháng 8 năm 2016 1823
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox