DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Liên kết đào tạo ngoài nước

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 21-03-2017- Tuyển sinh thạc sĩ theo chương trình liên kết giữa Trường Đại học Tây Anh Quốc và Trường Đại học Luật TP.HCM 3725
2 06-04-2016- Thông báo tuyển sinh khóa 7 chương trình Thạc sĩ liên kết với Pháp 6025
3 01-03-2016- Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Tây Anh quốc- Khóa 10 6471
4 27-05-2015- Đại học Tây Anh Quốc tuyển sinh khóa 9 chương trình thạc sĩ liên kết 7745
5 11-03-2015- Thông báo về việc chiêu sinh khóa 6 chương trình thạc sĩ liên kết với Pháp 5865
6 04-02-2015- Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ Đại học Tây Anh quốc khóa 9 năm 2015-2016 6299
7 30-06-2014- Thông báo thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển vào lớp thạc sĩ luật liên kết với Pháp - khóa 5 8414
8 17-02-2014-Tuyển sinh khóa 8-năm 2014: Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với ĐH Tây Anh quốc 8970
9 11-02-2014- TB tuyển sinh đào tạo thạc sĩ khóa 5 liên kết với Pháp 8081
10 26-12-2013-Tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Tây Anh quốc 11307
11 20-12-2012-Tuyển sinh khóa 7 Chương trình đào tạo thạc sĩ với Đại học Tây Anh quốc 11630
12 29-03-2012-Thông báo tuyển sinh khóa III chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ Luật bằng tiếng Pháp 14928
13 24-03-2011- Chương trình đào tạo thạc sĩ luật liên kết với ĐH Tây Anh quốc khóa 5 16798
14 06-10-2010-Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Luật bằng tiếng Pháp 14106
15 28-09-2010-Thư mời tham dự ngày thông tin về CTLKĐT thạc sĩ Luật, chuyên ngành Tư pháp quốc tế so sánh 13927
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox