DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Diễn đàn sinh viên

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 14/4/2017 Thông báo giải quyết hồ sơ chế độ chính sách 2017 189
2 Ngày 09-01-2017_Phòng Đào tạo công bố các Quyết định của Hiệu trưởng về việc quy định và áp dụng chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh các khóa 38, 39, 40 và 41 278
3 Ngày 08-12-2015_Tổng hợp tình hình đóng học phí của sinh viên hệ chính quy các khóa 36 (Quản trị - Luật), 37, 38, 39 và 40 đóng học phí học kỳ 1 năm 2015-2016 đến hết ngày 07/12/2015 722
4 Ngày 30-11-2015_Phòng Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh giảng đường giảng dạy, học tập và thi, coi thi của một số lớp sau đại học, vừa làm vừa học và văn bằng 2 chính quy vào các ngày 26/12 và 27/12/2015 635
5 Ngày 30-09-2015_Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên khóa 5A (VB2CQ) và các khóa trước dự kiến đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp cuối khóa vào ngày 03/10/2015 721
6 Ngày 16-8-2015_Thông báo kết quả thi và trả kết quả thi TOEIC của sinh viên hệ Chính quy trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (Do IIG Việt Nam tổ chức) tại Trường vào ngày 08/08/2015 - Đợt 1 tháng 8/2015 869
7 25-11-2010-Học luật ở Úc, hành nghề ở Việt Nam 8574
8 25-03-2010-Ứng dụng PPGD tình huống trong đào tạo ngành Luật 19198
9 27-01-2010-Thư gửi các nhà khoa học trẻ Việt Nam 12342
10 21-12-2009-Một số kỹ năng tối thiểu của luật sư 31285
11 21-12-2009-Bài học từ người quét rác 16533
12 22-07-2009-Tôi đi học 21659
13 24-06-2009-Phải làm rõ mục đích và động cơ của Lê Công Định 18688
14 12-04-2009-Thầy ngoài và thầy trong 15458
15 14-03-2009-Vui buồn văn hóa giao tiếp sinh viên 26778
16 14-03-2009-Giảng dạy đại học... 15051
17 15-12-2008-Ý kiến SV về việc mua TLHT 14302
18 Đời sống SV thời bão giá 16845
19 Cần sự công bằng 13166
20 Học ĐH cần khác với phổ thông 16468
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox