DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Diễn đàn sinh viên

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
1 14/4/2017 Thông báo giải quyết hồ sơ chế độ chính sách 2017 243
2 Ngày 09-01-2017_Phòng Đào tạo công bố các Quyết định của Hiệu trưởng về việc quy định và áp dụng chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh các khóa 38, 39, 40 và 41 325
3 Ngày 08-12-2015_Tổng hợp tình hình đóng học phí của sinh viên hệ chính quy các khóa 36 (Quản trị - Luật), 37, 38, 39 và 40 đóng học phí học kỳ 1 năm 2015-2016 đến hết ngày 07/12/2015 768
4 Ngày 30-11-2015_Phòng Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh giảng đường giảng dạy, học tập và thi, coi thi của một số lớp sau đại học, vừa làm vừa học và văn bằng 2 chính quy vào các ngày 26/12 và 27/12/2015 670
5 Ngày 30-09-2015_Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên khóa 5A (VB2CQ) và các khóa trước dự kiến đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp cuối khóa vào ngày 03/10/2015 769
6 Ngày 16-8-2015_Thông báo kết quả thi và trả kết quả thi TOEIC của sinh viên hệ Chính quy trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (Do IIG Việt Nam tổ chức) tại Trường vào ngày 08/08/2015 - Đợt 1 tháng 8/2015 915
7 25-11-2010-Học luật ở Úc, hành nghề ở Việt Nam 8619
8 25-03-2010-Ứng dụng PPGD tình huống trong đào tạo ngành Luật 19252
9 27-01-2010-Thư gửi các nhà khoa học trẻ Việt Nam 12396
10 21-12-2009-Một số kỹ năng tối thiểu của luật sư 31327
11 21-12-2009-Bài học từ người quét rác 16584
12 22-07-2009-Tôi đi học 21706
13 24-06-2009-Phải làm rõ mục đích và động cơ của Lê Công Định 18743
14 12-04-2009-Thầy ngoài và thầy trong 15507
15 14-03-2009-Vui buồn văn hóa giao tiếp sinh viên 26825
16 14-03-2009-Giảng dạy đại học... 15095
17 15-12-2008-Ý kiến SV về việc mua TLHT 14353
18 Đời sống SV thời bão giá 16887
19 Cần sự công bằng 13208
20 Học ĐH cần khác với phổ thông 16513
 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox