DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông báo

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
271 12-10-2011- TB v/v tổ chức lớp đảng viên mới 3162
272 12-10-2011- TB v/v tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp đảng 2735
273 12-10-2011- DS lớp đảng viên mới 2956
274 06-10-2011-Thông báo và danh sách dự lớp nhận thức về Đảng 2723
275 21-09-2011-DS đăng ký lớp đảng viên mới tháng 10-2011 2820
276 14-09-2011- TB v/v mở lớp BD kết nạp và lớp đảng viên mới 2944
277 08-09-2011-Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011 6380
278 23-08-2011- Báo cáo công tác phát triển Đảng 4392
279 03-08-2011-Nội dung thảo luận nghị quyết 3737
280 03-08-2011- Gửi các bí thư chi bộ 2983
281 22-07-2011- TB v/v gửi báo cáo và kế hoạch chi bộ 3057
282 22-07-2011- TB v/v mua báo, tạp chí Đảng 3159
283 14-07-2011-TB chuyển sinh hoạt đảng 3921
284 12-07-2011-Thông báo v/v đảng viên vắng mặt sinh hoạt chuyên đề CTAN, CTTTHN 3678
285 11-07-2011-Danh sách cán bộ chủ chốt học Nghị quyết 3527
286 11-07-2011-Thông báo học Nghị quyết 3172
287 07-07-2011- Công văn UBKT gửi các bí thư chi bộ 4103
288 06-07-2011-V/v xây dựng kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2011 của Đảng ủy và của chi bộ 3128
289 23-06-2011- Xác định trình độ lý luận chính trị 4631
290 22-06-2011-TB v/v chuyển sinh hoạt Đảng đối với CB, GV nghỉ hưu và SV đã ra trường 5554
291 21-06-2011- TB v/v đảng viên vắng mặt buổi sinh hoạt chuyên đề ngày 18-06-2011 3160
292 27-05-2001- TB v/v phân phối và giữ gìn tài liệu 3176
293 17-05-2011-NQ Đảng ủy về công tác nhân sự 4005
294 10-05-2011- Bản khai bổ sung lý lịch 7121
295 09-05-2011-TB v/v mở lớp kết nạp Đảng và DS lớp 3259
296 09-05-2011-QĐ v/v ban hành hướng dẫn quy trình kết nạp đảng và chuyển đảng 6727
297 09-05-2011- Hướng dẫn quy trình kết nạp đảng và chuyển đảng chính thức 166447
298 09-05-2011-QĐ v/v miễn nhiệm và kiện toàn cấp ủy chi bộ 15451
299 06-05-2011-QĐ kiện toàn cấp ủy chi bộ lớp Cao học 4230
300 19-04-2011-DS đăng ký lớp đảng viên mới 3886
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox