DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông báo

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
211 03-08-2012- DS đảng viên dự bị được công nhận chính thức năm 2012 2175
212 03-08-2012- DS đảng viên kết nạp đợt 1 năm 2012 2171
213 25-07-2012- Kính gửi Bí thư chi bộ 2840
214 24-07-2012- Báo cáo tình hình đội ngũ trí thức 3793
215 19-07-2012- NQ thực hiện CT bảo đảm an ninh,trật tự và bảo vệ anh ninh Tổ Quốc 20654
216 17-07-2012- Báo cáo thực hiện cuộc vận động Học tập và ...Hồ Chí Minh 72213
217 13-07-2012- Kế hoạch đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 29126
218 13-07-2012- Kế hoạch thực hiện NQHN lần IV về xây dựng Đảng 14257
219 11-07-2012- Báo cáo CT 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 3858
220 11-07-2012- Hướng dẫn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh 2906
221 04-07-2012- Công văn UBKT gửi các chi bộ 3517
222 03-07-2012- Hướng dẫn tt 2203
223 03-07-2012- Báo cáo CT 6 tháng đầu năm và phương hướng cuối năm 3196
224 26-06-2012- Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ 6708
225 15-06-2012-Đề cương báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng 10427
226 15-06-2012- TB v/v ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức ... 4187
227 13-06-2012- TB về báo cáo tình hình sinh hoạt chi bộ 3851
228 13-06-2012- Kế hoạch và điều lệ Hội thi Olympic tư tưởng Mác- Lênin 1759
229 07-06-2012- V/v xây dựng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2008
230 05-06-2012- V/v tham gia hội thi trực tuyến Ánh sáng thời đại 1912
231 25-05-2012- V/v xây dựng các quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương HCM 2819
232 24-05-2012-Thông kê kết quả phát triển Đảng và tình hình tổ chức Đảng, đảng viên của trường 2142
233 24-05-2012-Báo cáo kết quả công tác phát triển đảng viên năm học 2011 – 2012 19480
234 21-05-2012- DS phát thẻ Đảng đợt 19_05_2012 1890
235 18-05- 2012- TB kết quả viết bài tham gia hội thảo 1957
236 11-05-2012- TB v/v chuyển sinh hoạt đảng đ/v CB nghỉ hưu 5892
237 04-05-2012-DS lớp đảng viên mới (bổ sung) 2212
238 04-05-2012-DS lớp đối tượng đảng dành cho CB,GV (bổ sung) 2519
239 02-04-2012- Toạ đàm công tác phát triển Đảng tại các đơn vị thuộc chi bộ QT-TC 2859
240 25-04-2012- DS tham dự hội nghị quán triệt NQTW 4 2253
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox