DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông báo

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
151 31/01/2013 Công văn 09-CV/ĐUK & Chỉ thị 08-CT/TU về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi HIến pháp năm 1992 1483
152 18-01-2012 Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển của TP.HCM đến năm 2020 4215
153 13-01-2013 Danh sách đảng viên dự bị được công nhận chính thức năm 2013 - Đợt 1 1693
154 13-01-2013 Công văn số 113-VP/ĐUK của Văn phòng Đảng khối ngày 10/01/2013 về việc gới thiệu chức danh chữ ký 1450
155 09-01-2013 Công văn số 67-CV/ĐU.V về việc nhắc nhở tiến độ kiểm điểm theo NQTW4 tập thể và cá nhân của các Chi bộ 2467
156 09-01-2013 Chỉ thị số 22 của Trung ương về việc tổ chức lấy ý kiến nhân đân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 1622
157 09-01-2013 Công văn số 07 về Thông báo tiếp thu_không tiếp thu ý kiến của cơ sở thông qua kiểm điểm NQTW4 của tập thể và cá nhân Đảng ủy Nhà trường 1553
158 09-01-2013 Công văn số 55 về báo cáo tổng hợp kết quả kiểm điểm theo NQTW4 tập thể và cá nhân Đảng ủy Nhà trường 2253
159 7/1/2012 Công văn số 01 của Ủy ban kiểm tra về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định kỳ cuối năm 2012 đối với các Chi bộ trong toàn Đảng bộ 1427
160 6-1-2013 Công văn 521 của Đảng ủy khối về việc tham dự kiểm điểm theo Nghị Quyết TW4 tại cấp ủy 3412
161 6-1-2013 Tài liệu tuyên truyền Mãi mãi là sao sáng dẫn đường 1513
162 DS Học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 12/2012 1824
163 19-12-2012- Chỉ đạo v/v xây dựng kế hoạch CT 6 tháng đầu năm 2013 1825
164 19-12-2012- CV số 511- Về công tác quản lý ... 1551
165 14-12-2012-Công văn số 48-TB/ĐU: V/v mở lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú 1616
166 13_12_2012- Công văn số 07 hướng dẫn phân loại 1623
167 13-12-2012- Công văn số 213 hướng dẫn phân loại 1674
168 12-12-2012- Công văn 1379 hướng dẫn phân loại 1557
169 10-12-2012- Công văn hướng dẫn phân loại 1564
170 10-12-2012- Hướng dẫn phân loại 2012 1574
171 05-12-2012-Công văn số 510 của TU về thực hiện kết luận số 19 1591
172 05-12-2012-Công văn số 511: Nhắc nhở công tác đánh giá chất lượng TCCS Đảng & ĐV 3405
173 03-12-2012- Kế hoạch thực hiện hội nghị lần thứ IV 1572
174 30-11-2012- Kế hoạch phân loại hoàn thiện 2012 1495
175 23-11-2012- DS đảng ủy viên 1602
176 22-11-2012- Kế hoạch đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và ĐV 1590
177 22-11-2012- V/v thực hiện kiểm điểm theo NQ TƯ IV 1748
178 19-11-2012- Hướng dẫn thực hiện nghị quyết TƯ IV 1505
179 07-11-2012- DS kết nạp Đảng 1629
180 01-11-2012-Quy trình kết nạp đảng viên 3037
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox