DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Thông báo

Từ khóa để lọc     Số hiển thị 
STT Tiêu đề mục Số lần truy cập
151 31/01/2013 Công văn 09-CV/ĐUK & Chỉ thị 08-CT/TU về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi HIến pháp năm 1992 1454
152 18-01-2012 Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển của TP.HCM đến năm 2020 4203
153 13-01-2013 Danh sách đảng viên dự bị được công nhận chính thức năm 2013 - Đợt 1 1680
154 13-01-2013 Công văn số 113-VP/ĐUK của Văn phòng Đảng khối ngày 10/01/2013 về việc gới thiệu chức danh chữ ký 1410
155 09-01-2013 Công văn số 67-CV/ĐU.V về việc nhắc nhở tiến độ kiểm điểm theo NQTW4 tập thể và cá nhân của các Chi bộ 2451
156 09-01-2013 Chỉ thị số 22 của Trung ương về việc tổ chức lấy ý kiến nhân đân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 1595
157 09-01-2013 Công văn số 07 về Thông báo tiếp thu_không tiếp thu ý kiến của cơ sở thông qua kiểm điểm NQTW4 của tập thể và cá nhân Đảng ủy Nhà trường 1529
158 09-01-2013 Công văn số 55 về báo cáo tổng hợp kết quả kiểm điểm theo NQTW4 tập thể và cá nhân Đảng ủy Nhà trường 2232
159 7/1/2012 Công văn số 01 của Ủy ban kiểm tra về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định kỳ cuối năm 2012 đối với các Chi bộ trong toàn Đảng bộ 1418
160 6-1-2013 Công văn 521 của Đảng ủy khối về việc tham dự kiểm điểm theo Nghị Quyết TW4 tại cấp ủy 3384
161 6-1-2013 Tài liệu tuyên truyền Mãi mãi là sao sáng dẫn đường 1501
162 DS Học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tháng 12/2012 1812
163 19-12-2012- Chỉ đạo v/v xây dựng kế hoạch CT 6 tháng đầu năm 2013 1806
164 19-12-2012- CV số 511- Về công tác quản lý ... 1525
165 14-12-2012-Công văn số 48-TB/ĐU: V/v mở lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú 1593
166 13_12_2012- Công văn số 07 hướng dẫn phân loại 1600
167 13-12-2012- Công văn số 213 hướng dẫn phân loại 1650
168 12-12-2012- Công văn 1379 hướng dẫn phân loại 1527
169 10-12-2012- Công văn hướng dẫn phân loại 1544
170 10-12-2012- Hướng dẫn phân loại 2012 1553
171 05-12-2012-Công văn số 510 của TU về thực hiện kết luận số 19 1575
172 05-12-2012-Công văn số 511: Nhắc nhở công tác đánh giá chất lượng TCCS Đảng & ĐV 3311
173 03-12-2012- Kế hoạch thực hiện hội nghị lần thứ IV 1550
174 30-11-2012- Kế hoạch phân loại hoàn thiện 2012 1481
175 23-11-2012- DS đảng ủy viên 1584
176 22-11-2012- Kế hoạch đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và ĐV 1574
177 22-11-2012- V/v thực hiện kiểm điểm theo NQ TƯ IV 1726
178 19-11-2012- Hướng dẫn thực hiện nghị quyết TƯ IV 1490
179 07-11-2012- DS kết nạp Đảng 1617
180 01-11-2012-Quy trình kết nạp đảng viên 3015
 
<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau > Cuối >>
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox