DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Hình thành và phát triển

Thành lập:

Ngày 29 tháng 11 năm 2013, Hiệu trưởng trường Đại học Luật Tp.HCM, ký quyết định số 2065/QĐ-ĐHL về việc thành lập Trung tâm Khảo thí, trên cơ sở tách phần khảo thí từ Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Phương pháp giảng dạy.

Ngày 11 tháng 12 năm 2013, Hiệu trưởngquyết định số 2150/QĐ-ĐHL điều động TS. Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm ĐBCL & PPGD về Trung tâm Khảo thí giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm.

Đồng thời, Hiệu trưởng ký Quyết định số 2151/QĐ-DHL, điều động Thạc sĩ Cao Văn Hào, Phó trưởng khoa Luật Hình sự về Trung tâm Khảo thí giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.

Theo các Quyết định số 2153/QĐ-ĐHL, 2154/QĐ-ĐHL, 2155/QĐ-ĐHL, 2164/QĐ-ĐHL và 2468/QĐ-ĐHL ngày 11 tháng 12 năm 2013 và 16 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng, các ông, bà Đỗ Thị Lệ Hằng, Nguyễn Đình Tài, Nguyễn Ngọc Khánh Tú, Lê Thị Phương Khanh và Khổng Hương Giang được điều động từ TT ĐBCL & PPGD về công tác tại Trung tâm Khảo Thí.

 Văn phòng:

Cơ sở 1:  Số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TPHCM - Phòng A 806

Điện thoại: (848) 9400989 + số máy nhánh: 144;145

 

Chức năng, nhiệm vụ:

  - Quản lý, in/sao đề thi các hệ đào tạo;

  - Lập danh sách phân công cán bộ coi thi theo lịch của các Phòng Đào tạo;

  - Xử lý các tình huống về tổ chức thi, điều phối cán bộ coi thi; 

  - Thực hiện tập huấn công tác coi thi theo yêu cầu;

  - Quản lý bài thi, phát hiện và thực hiện các thủ tục xử lý vi phạm quy chế theo quy định.

 


Tin mới hơn:

Ngày cập nhật (Thứ ba, 23 9 2014 14:16)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox