DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh là trường đào tạo luật hàng đầu ở khu vực phía Nam, đạt chất lượng cao trong giảng dạy và nghiên cứu để góp phần xây dựng cộng đồng, phát triển đất nước và hội nhập, hợp tác quốc tế với các nước trên thế giới và các quốc gia trong khu vực.

Website Đại học Luật TP.HCM là nơi cung cấp thông tin chính thức của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên, sinh viên trong Trường; các cá nhân, đơn vị, tổ chức trong nước và nước ngoài có nhu cầu tìm hiểu, hợp tác với nhà trường.

Ngày cập nhật (Thứ sáu, 02 12 2016 17:24)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox