DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Hình thành và phát triển

 Văn phòng:

Cơ sở 1:  Số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TPHCM - Phòng A 806

Điện thoại: (848) 9400989 + số máy nhánh: 175

Chức năng, nhiệm vụ:

* Hỗ trợ giảng dạy:

- Tổ chức các lớp huấn luyện về kỹ năng và phương pháp sử dụng công nghệ thông tin, phương tiện kỹ thuật hỗ trợ giảng dạy.

- Tổ chức các lớp huấn luyện về kỹ năng và phương tự đánh giá về chất lượng đào tạo của từng môn học.

- Hỗ trợ các khoa, bộ môn trong việc xây dựng tiêu chí, bộ câu hỏi, cách thức tiến hành điều tra xã hội học; phân tích xử lý thông tin qua các phiếu trả lời câu hỏi; hiệu quả sử dụng phương pháp và phương tiện giảng dạy.

- Tư vấn và bồi dưỡng giáo viên để phát triển phương pháp giảng dạy tích cực, xây dựng kế hoạch giảng dạy; hỗ trợ giáo viên trong quá trình áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực.

- Tổ chức hội thảo khoa học, giao lưu trao đổi về phương pháp giảng dạy; phổ biến phương pháp giảng dạy mới.

* Kiểm định chất lượng:

- Thực hiện việc đánh giá chất lượng đào tạo của từng môn học theo yêu cầu của giáo viên; tham gia đánh giá định kỳ về chương trình đào tạo của trường và các hoạt động đánh giá khác theo quy định chung của Bộ giáo dục và đào tạo.

* Tư vấn:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về kiểm định chất lượng đào tạo và đổi mới phương pháp, phương tiện đào tạo luật.

- Tư vấn cho các phòng, ban, khoa khi được yêu cầu và cung cấp các kết quả khảo sát (chất lượng đào tạo, chất lượng giảng dạy…) để các phòng, ban, khoa đưa ra chương trình đào tạo tốt nhất, và tư vấn việc bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giáo viên theo nhu cầu và đặc thù của khoa.

* Cung ứng và hợp tác:

- Cung ứng dịch vụ đào tạo về kiểm định chất lượng giảng dạy thông qua hợp đồng liên kết với các cơ sở trong và ngoài nước;

- Hợp tác trong nước và ngoài nước để trao đổi kinh nghiệm và đào tạo giáo viên về phương pháp giảng dạy.

 * Hoạt động bảo đảm chất lượng đào tạo và phương pháp giảng dạy:

- Hoạt động kiểm định:

- Đào tạo về phương pháp đánh giá:

- Các lớp tập huấn về Công nghệ thông tin

- Các lớp tập huấn về phương pháp sư phạm

THƯ VIỆN CỦA TRUNG TÂM:

 TT

Tên sách

Tên tác giả

Năm xuất bản

1

Learning To Teach In Higher Education

Paul Ramsden

2003

2

Understanding Learning and Teaching

Michael Prosser

and Keith Trigwell

1999

3

Teaching for Quality Learning at University

John Biggs

2003

4

ECTS Information Package-Lund

Lund University

2006

5

Chính sách giáo dục đại học cải tiến và trách nhiệm xa hội

A.I Vroeijenstijn, Nguyễn Hội Nghĩa dịch

2002

6

Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học

TS Nguyễn Đức Chính (chủ biên)

2002

7

Phương pháp dạy và học đại học

Garry Hess & Steven Friedland, Nhóm giáo viên ĐH Luật TPHCM dịch

2005

8

Đánh giá chất lượng để đạt được sự hoàn hảo

Alexander W.Astin

2004
Tin mới hơn:

Ngày cập nhật (Thứ sáu, 10 1 2014 14:16)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox