DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu

Văn phòng:

Trụ sở số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (848) 39400989 + Số máy nhánh: 118

Chức năng, nhiệm vụ:

- Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo và phương thức đào tạo sau đại học trong trường.

- Nghiên cứu xây dựng tổng hợp và hoàn thiện chương trình đào tạo sau đại học để trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành mục tiêu, nội dung chương trình và kế hoạch đào tạo sau đại học đối với các ngành học.

- Lập kế hoạch, tổ chức công tác tuyển sinh hàng năm gồm quản lý đề thi, tổ chức thi và coi thi...

- Chuẩn bị cho Hiệu trưởng quyết định mở các ngành đào tạo mới.

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về đào tạo, bồi dưỡng sau đại học hàng năm để trình Bộ phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khoá và hàng năm cho từng chuyên ngành đào tạo; quản lý thống nhất toàn bộ kế hoạch đào tạo và nội dung đào tạo.

- Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ, giấy tờ liên quan đến đào tạo sau đại học.

- Lập sổ theo dõi việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập của học viên.

- Lập sổ theo dõi kết quả kiểm tra, thi các môn học của học viên từng khoá, từng chuyên ngành đào tạo.

- Làm thủ tục cấp chứng chỉ môn học, bảng điểm toàn khoá cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.

- Làm thủ tục cho học viên cao học và nghiên cứu sinh bảo vệ luận văn, luận án và thủ tục cấp bằng thạc sĩ cho học viên tốt nghiệp.

- Quản lý hồ sơ đào tạo sau đại học của nhà trường.

- Phối hợp các bộ phận khác trong trường về việc thực hiện các công việc được giao.

 

Tổ chức nhân sự:

Lãnh đạo phòng:

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Học vị: Tiến sĩ luật

ĐT: 39400989 + (117)

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

  Các chuyên viên:

 

 

1. Dương Thị Diệu Hiền

Học vị: Thạc sĩ luật

ĐT: 39400989 + (118)

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

2. Lê Duy Thường

Học vị: Cử nhân kinh tế

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4.  Võ Khải Hoàng Ca

Học vị: Kỹ sư tin học

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ngày cập nhật (Thứ sáu, 23 9 2016 14:28)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox