DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu

Văn phòng:

Trụ sở Số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (848) 39400989 + số máy nhánh: 115; 116

Chức năng, nhiệm vụ:

- Quản lý đào tạo bậc đại học hình thức vừa làm vừa học (tại chức cũ) và chuyên tu.

- Quản lý đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và vừa làm vừa học (tại chức cũ)

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Tổ chức nhân sự

Lãnh đạo phòng:

 

 

1. Trưởng phòng: Phạm Duy Quang

Học vị: Thạc sĩ Luật, giảng viên chính

ĐT: 39400989/114

Email: pdquang This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

2. Phó trưởng phòng: Đoàn Việt Hùng

Học vị: Thạc sĩ Hành chính công

ĐT: 39400989 /116

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

Các chuyên viên:

1. Nguyễn Hùng An

Học vị: Cử nhân Luật

ĐT: 39400989/115

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. Lê Thị Kim Cúc

Học vị: Cử nhân Kinh tế

ĐT: 39400989 /115

Email: ltkcuc This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. Vũ Đình Lê

Học vị: Thạc sĩ Luật

ĐT:39400989 /115

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4. Phạm Thị Tuyết Mai

Học vị: Thạc sĩ Luật

ĐT: 39400989 /116

Email: pttmai This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

5. Nguyễn Hoàng Phong

Học vị: Cử nhân CNTT

ĐT: 39400989 /116

Email: nhphong This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Tin mới hơn:

Ngày cập nhật (Thứ sáu, 15 5 2015 09:00)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox