DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu

Văn phòng:

Trụ sở số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (848) 39400989 + số máy nhánh: 112;113

Cơ sở 2, số 123 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (848) 37266311 + số máy nhánh: 208

Chức năng, nhiệm vụ:

Quản lý công tác đào tạo đối với hệ đại học chính quy của nhà trường; quản lý chương trình, kế hoạch học tập, thời khóa biểu của sinh viên chính quy và không chính quy, thực hiện các tác nghiệp trong công tác đào tạo như quản lý kết quả học tập của sinh viên, xét khen thưởng, lên lớp, tạm dừng tiến độ học tập.

Về công tác tuyển sinh hệ đại học chính quy, đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm mà Phòng đã thực hiện rất tốt trong nhều năm qua, đảm bảo yêu cầu an toàn, chính xác và khách quan, được lãnh đạo Bộ và lãnh đạo nhà trường đánh giá cao, đem lại niềm tin cho các thí sinh, gia đình và xã hội.Hàng năm, Phòng đã xem xét trình Hội đồng nhà trường công nhận tốt nghiệp cho khoảng 1000 cử nhân luật hệ chính quy. Tính từ ngày thành lập đến nay số lượng sinh viên tốt nghiệp do Phòng quản lý khoảng 6000 người. Các cử nhân luật do nhà trường đào tạo hiện đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Phòng sẽ phối hợp với các đơn vị khác có liên quan cùng với nhà trường xây dựng lại chương trình đào tạo mới dành cho sinh viên hệ chính quy đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đời sống xã hội và bước đầu hội nhập quốc tế.

Tổ chức nhân sự

Lãnh đạo phòng

lvhien

 

 

 

 

1. Phó trưởng phòng: Lê Văn Hiển

Học vị: Thạc sĩ, NCS Luật học

ĐT: 08. 39400989/112

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Các chuyên viên

 

1. Phạm Tiến Dũng

Học vị: Cử nhân Luật học

ĐT: 08.39400989/112

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

2.  Nguyễn Huy Hùng

Học vị: Cử nhân Luật học

ĐT: 08.39400989/112

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

3. Trịnh Văn Nam

Học vị: Thạc sĩ Luật học

ĐT: 08.39400989 /112

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

4. Nguyễn Quốc Hùng

Học vị: Cử nhân  CNTT

ĐT: 08. 39400989 /112

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

5. Trịnh Thị Hằng

Học vị: Cử nhân luật

ĐT: 08. 39400989 /112

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

6. Nguyễn Thị Hậu

Học vị: Cử nhân luật

ĐT: 08. 39400989 /112

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ngày cập nhật (Thứ sáu, 09 10 2015 09:41)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox