DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu


 

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SINH VIÊN

Trụ sở Nguyễn Tất Thành: A103

 

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1. Nhiệm vụ, chức năng:

Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên được thành lập theo Quyết định số 68/QĐTC ngày 10/01/1999 của Hiệu trường đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Nhằm giúp cho Nhà trường trong công tác lãnh đạo, quản lý, thực hiện các nội dung công tác chính trị của nhà trường và công tác sinh viên

- Tham mưu cho Đảng ủy và Ban giám hiệu về các chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục toàn diện cho sinh viên.

- Quản lý các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng của trường.

- Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên thông qua các hoạt động ở trong và ngoài trường.

- Quản lý sinh viên hệ chính quy.

 

2. Công tác chính trị - sinh viên

2.1 Công tác chính trị

- Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ và giáo viên trong nhà trường, đề xuất các chủ trương, biện pháp cũng như kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng.

- Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khoá, đầu năm học cho sinh viên.

- Chủ trì công tác thông tin tuyên truyền, nhằm làm cho cán bộ, giáo viên, sinh viên nắm được tình hình và những chủ trương của nhà trường, của ngành.

- Tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề về tính thời sự trong nước cũng như quốc tế.

- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong nước và quốc tế nhằm giáo dục truyền thống và lý tưởng cách mạng, truyền thống của trường trong cán bộ, giáo viên và sinh viên.

- Tổ chức các buổi ngoại khoá theo chuyên đề như: đạo đức pháp luật, văn hoá, nghệ thuật, môi trường, dân số, phòng chống các tệ nạn xã hội… trong phạm vi trường.

- Xây dựng và quản lý phòng truyền thống của trường.

- Chủ trì, phối hợp công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong sinh viên.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt đông xã hội từ thiện đền ơn đáp nghĩa.

- Phối  hợp với công đoàn trong việc chăm lo lợi ích của cán bộ , giáo viên, đối tượng chính sách trong trường.

- Phối hợp với tổ chức chính xã hội khác trong trường công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

2.2 Công tác sinh viên.

- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ cá nhân của sinh viên trong suốt khoá học.

- Quản lý các chế độ liên quan đến sinh viên, bao gồm: chế độ miễm giảm học phí, học bổng (bao gồm học bổng Nhà nước và các học bổng tài trợ), trợ cấp xã hội. Phối hợp với bộ phận ý tế trong việc thực hiện các dịch vụ loại hình bảo hiểm đối với sinh viên.

- Quan hệ với Phòng Lao động - Thương binh xã hội, địa phương ,để bảo đảm quyền lợi của sinh viên hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật.

- Đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên.

- Cấp các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên: Giấy chứng nhận, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép và các loại khác.

- Cấp, quản lý thẻ sinh viên

- Ký xác nhận lý lịch, ký các bản sao mà bản chính do trường cấp cho sinh viên.

- Chuẩn bị các nội dung để Hiệu trưởng gặp gỡ sinh viên hàng năm.

- Tiếp nhận các đơn từ, yêu cầu của sinh viên liên quan đến chế độ sinh viên.

- Quản lý ký túc xá của trường: xét duyệt số sinh viên được nội  trú, thực hiện nội dung quy chế sinh viên nội trú của Bộ giáo dục và Đào tạo và các quy định của trường.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên và hội sinh viên nhà trường trong công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, khoa, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ  sinh viên: giới thiệu việc làm, chỗ ở...

- Ngoài những nhiệm vụ nêu trên Phòng CTCT- SV thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

 

2.3 Đánh giá điểm rèn

Việc đánh giá kết quả rèn luyện sin viên trong trường là nhằm góp phần  thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chử nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên là đánh giá phẩm chất chính trĩ, đạo đức lối sống của từng sinh viên trên các mặt sau:

- Ý thức học tập;

- Ý thức và kết quả chầp hành nội quy, quy chế trong nhà trường;

- Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội;

- Phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng.

- Ý thức và kết quả tham gia phụ trách lớp sinh viên, đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường.

 

3. Thành tích nổi bật:

Từ  năm 1999 đến nay Phòng Công tác CT-SV luôn đi đầu trong trào thi đua của trường:

- Từ năm 1999 đến nay Phòng liên tục là đạt danh hiệu Tập thể lao động tiến tiến, trong đó có 2 năm học 2000 – 2001 và năm 2002 – 2003 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

- Định kỳ 2 năm tổ chức cuộc thi Olympic Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên, Thành lập đội tuyển tham gia cuộc thi Olympic cấp Thành, cấp toàn quốc. Đội tuyển đã đạt giải nhất, nhì cấp Thành; giải Ba, giải khuyến khích toàn quốc.

- Hàng năm tổ chức hội thao sinh viên, tuyển chọn sinh viên tham gia các giải thể thao sinh viên toàn quốc: Giải bóng đá sinh viên, giải bóng chuyền sinh viên, giải bóng bàn sinh viên, giải taekondo sinh viên, giải cơ vua… có nhiều sinh viên đã đạt thành tích cao trong các giải thưởng.

 

4. Cán bộ, công chức viên chức phòng
Lãnh đạo đơn vị:

1.Trưởng phòng: Phan Văn Tuyến

Học vị: Thạc sĩ Luật

Điện thoại: 39400989/137

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Hùng

Học vị: Cử nhân Luật

Điện thoại: 39400989/138

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

3. Phó trưởng phòng: Lê Thế Tài

Học vị: Thạc sĩ Lịch sử

Điện thoại: 39400989/138

Emai: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Chuyên viên, nhân viên:


 1. Trần Thị Chi Mai

Học vị: Cử nhân sư phạm

Điện thoại: 39400989/138

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 2. Phùng Minh Thương

Học vị: Cử nhân Luật

Điện thoại: 39400989/138

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

3. Nguyễn Thành Bá Đại

Học vị: Cử nhân Luật

Điện thoại: 39400989/138

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Ngày cập nhật (Thứ sáu, 09 10 2015 09:58)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox