DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu

1. Văn phòng: Khu A (Phòng 809) trụ sở Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

Điện thoại: (848) 39400989 số máy nhánh:140

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Thanh tra theo Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham mưu cho Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực thanh tra; tiến hành các hoạt động thanh tra theo quy định pháp luật và theo Quy chế tổ chức và Hoạt động của Phòng Thanh tra ngày 21/12/2004 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM.

Hoạt động của Phòng Thanh tra hướng tới việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý vi phạm, đồng thời giúp nhà trường quản lý, chỉ đạo thu thập thông tin chính xác, kịp thời để đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, ứng phó với mọi tình huống bất thường có thể xảy ra.

Hoạt động của Phòng Thanh tra tuân theo pháp luật, quy chế, bảo đảm tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời, đúng nội dung, đối tượng trong quyết định thanh tra, không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Các nhiệm vụ cụ thể của Phòng như sau:

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật và quy định của nhà trường trong hoạt động của các đơn vị trực thuộc theo kế hoạch và theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

2. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung gíao dục, quy chế chuyên môn về hoạt động đào tạo.

Thanh tra công tác tuyển sinh, thi cử, cấp phát văn bằng chứng chỉ.

Thanh tra công tác tuyển dụng, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường.

Thanh tra việc quản lý, sử dụng cơ sở, phương tiện vật chất của nhà trường.

Thanh tra các hoạt động liên quan đến tài chính.

Thanh tra văn bằng chứng chỉ của cán bộ, giáo viên, sinh viên và học viên.

3. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vi phạm pháp luật liên quan đến trường nhưng ngoài thẩm quyền giải quyết của trường.

II. Tổ chức – Nhân sự:

1.  Phó trưởng phòng: Đặng Đình Thành

Học vị: Thạc sĩ QLNN

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

2. Phó Trưởng phòng:Nguyễn Tú Anh

Học vị: Thạc sĩ luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

3. Chuyên viên : Lê Trịnh Hà Phong

Học vị: Cử mhân luật

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

4. Giám thị: Kiều Anh Khoa

Học vị: Cử nhân Kinh tế

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

5. Giám thị: Phan Tuấn Bình

Học vị: Cử nhân Luật

Email. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

7. Lê Văn Tân

Học vị: Cử nhân Hành chính

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 


Tin mới hơn:

Ngày cập nhật (Thứ năm, 03 3 2016 14:26)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox