DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu

Văn phòng:

Cơ sở 1, số 2 Nguyễn Tất Thành, Q4, TPHCM

Điện thoại: 39400989 + (119; 120) - Fax: 38265291

Nhiệm vụ, chức năng của phòng :

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xây dựng kế hoạch và xúc tiến các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học của trường;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học của nhà trường với các cá nhân, tổ chức ngoài trường;

- Tiếp nhận, triển khai, theo dõi, quản lý việc thực hiện và tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của trường và các cá nhân trong trường;

- Phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học; tổng kết, khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học;

- Quản lý và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên; tổ chức các hội thi sinh viên nghiên cứu khoa học trong phạm vi trường;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế;

- Quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và đào tạo;

- Phối hợp với các đơn vị trong việc quản lý sinh viên nước ngoài;

- Tổ chức các buổi làm việc giữa Hiệu trưởng với các cá nhân, tổ chức nước ngoài; tiếp nhận, soạn thảo các văn bản trong giao dịch với các cá nhân, tổ chức nước ngoài; dịch các bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ của nhà trường cấp sang tiếng nước ngoài;

- Hướng dẫn các cá nhân trong trường làm thủ tục ra nước ngoài tham quan, dự hội thảo, nghiên cứu khoa học và học tập;

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định của pháp luật và khi Hiệu trưởng yêu cầu;

- Quản lý thông tin, tài liệu, hồ sơ về các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về các hoạt động trên theo quy định của pháp luật và của nhà trường.

Tổ chức – Nhân sự :

Lãnh đạo phòng:

Huỳnh Thị Thu Trang

Học vị: Thạc sĩ Luật, Cử nhân ngoại ngữ (Pháp văn), giảng viên chính

Chức vụ: Trưởng phòng

Phụ trách chương trình Pháp ngữ, giảng dạy môn tiếng Pháp pháp lý và Luật So sánh cho SV chuyên ngành tiếng Pháp AUF.

Điện thoại: 39400989 /119

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Chuyên viên, nhân viên

1. Vũ Ngọc Mai Hạnh

Học vị: Cử nhân Luật

Phụ trách: quản lý hoạt động NCKH sinh viên và Chương trình thạc sĩ liên kết với ĐH Tây Anh quốc

Điện thoại : 39400989 /120

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

2. Trần Thúy Hồng

Học vị: Thạc sĩ Luật

Phụ trách: quản lý hoạt động NCKH của giáo viên

Điện thoại: 39400989 /120

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

3. Nguyễn Thị Khánh Phương

Học vị: Cử nhân sư phạm Pháp văn

Phụ trách: hoạt động HTQT (khối tiếng Pháp)

Điện thoại: 39400989 /120

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

4.  Nguyễn Thu An

 

Học vị: Thạc sĩ Luật

Phụ trách: hoạt động HTQT (khối tiếng Anh)

Điện thoại: 39400989 /120

Email: ntan_ds This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

Ngày cập nhật (Thứ năm, 08 9 2016 16:27)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox