DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu

Văn phòng khoa:

Số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. HCM

ĐT: 0839400989 - Số máy nhánh: 172

Số 123, QL13, Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, TP. HCM

ĐT:0837266311 - Số Máy nhánh: 205

IMG 9218 2
Khoa Luật Hành chính được thành lập từ năm 1996 khi Phân hiệu Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh tách khỏi Đại học Luật Hà Nội và trở thành trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Hiện nay, Khoa Luật Hành chính được đánh giá là
khoa lớn nhất và đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển chung của Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh.

 

* Mục tiêu đào tạo

Sinh viên Khoa Luật Hành chính có đầy đủ các kiến thức pháp lý và khả năng làm việc một cách hiệu quả tại tất cả các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, văn phòng luật sư, công ty luật, văn phòng công chứng, trung tâm trọng tài thương mại, tư vấn pháp luật uy tín cả ở trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, sinh viên chuyên ngành Luật Hành chính còn có nhiều thuận lợi hơn các sinh viên khác khi làm việc trong các cơ quan của bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa  phương như Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; ban ngành ở trung ương và  sở, phòng ban ở địa phương; cơ quan Công an, Thanh tra, Thuế, Hải quan, , cơ quan quản lý xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; các cơ quan tư pháp như Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án; Công chứng, Luật sư, Thừa phát lại, ...

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật Hành chính khi làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể quần chúng với năng lực thực tiễn được xem là nguồn cán bộ quan trọng để được giới thiệu bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, hoặc giữ các chức vụ lãnh đạo quan trọng trong bộ máy nhà nước.

 

* Cơ cấu tổ chức

Hiện Khoa Luật Hành chính có 40 cán bộ, giảng viên, trong đó có 2 Phó Giáo sư, 4 Tiến sĩ, 26 Thạc sĩ.

Khoa Luật Hành chính gồm 5 Bộ môn: Bộ môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Bộ môn Luật Hiến pháp, Bộ môn Luật Hành chính, Bộ môn Tố tụng hành chính, Bộ môn Lịch sử Nhà nước và Pháp luật.

IMG 9269 2

 Bộ môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật

 

IMG 9278 2

 Bộ môn Luật Hiến pháp

 

IMG 9305 2

 Bộ môn Luật Hành chính

 

IMG 9292 2

 Bộ môn Luật Tố tụng hành chính

 

IMG 9301 2

 Bộ môn Lịch sử Nhà nước và Pháp luật

 

Các môn học do khoa phụ trách bao gồm:

Các môn học bắt buộc chung (cho sinh viên khoa Luật Hành chính và tất cả các khoa khác): Lý luận  Nhà nước và Pháp luật (03 tín chỉ); Lịch sử Nhà nước và Pháp luật (03 tín chỉ); Luật Hiến pháp (03 tín chỉ); Luật Hành chính (03 tín chỉ); Luật Tố tụng hành chính (02 tín chỉ); Hoạt động xây dựng pháp luật  (02 tín chỉ).

Các môn học bắt buộc chuyên ngành dành riêng cho sinh viên khoa Luật Hành chính gồm: Pháp luật thanh tra và khiếu nại, tố cáo (02 tín chỉ); Thủ tục hành chính (01 tín chỉ); Giám sát Hiến pháp (01 tín chỉ);  Bầu cử trong nhà nước pháp quyền (01 tín chỉ); Nhà nước pháp quyền (01 tín chỉ).

Các môn học chuyên ngành tự chọn: Quyền con người, quyền công dân (01 tín chỉ); Luật Hiến pháp nước ngoài (02 tín chỉ); Công chứng, Luật sư (01 tín chỉ); Án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam (01 tín chỉ); Nho giáo với Nhà nước phong kiến phương Đông (01 tín chỉ).

Từ năm 2003, Khoa đảm nhiệm đào tạo cao học chuyên ngành Luật Hành chính; đến nay, đã có gần 300 thạc sĩ được đào tạo theo chuyên ngành này. Bắt đầu từ năm 2011,  Khoa Luật Hành chính đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Luật Hành chính.

 

* Khen thưởng

- Khoa Luật Hành chính và các Bộ môn thuộc khoa nhiều lần được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, nhiều cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp trường, một số giáo viên được công nhận chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

- Khoa luật Hành chính là khoa nhiều lần được khen thưởng về thành tích nghiên cứu khoa học của giáo viên và sinh viên,

- Các  hoạt động văn nghệ, thể thao, phong trào công đoàn, đoàn thanh niên của khoa cũng đạt được nhiều thành tích, nhất là hoạt động của Đoàn khoa Luật Hành chính.

 

* Phương hướng phát triển:

- Mục tiêu, nhiệm vụ:

Để đáp ứng đáp ứng yêu cầu  ngày càng cao về chất lượng đào tạo cử nhân luật,  cần tiếp tục xây dựng Khoa Luật Hành chính thành một khoa mạnh về chuyên môn cả về giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đội ngũ giáo viên có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt, có trình độ chuyên môn cao, có học vị, học hàm, có kiến thức ngoại ngữ, tin học.

 

- Phương hướng, giải pháp:

+ Phát huy nỗ lực của giảng viên và của tập thể trong rèn luyện nhằm giữ vững lập trường chính trị, quán triệt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, có tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng  học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, học vị, học hàm.

+ Tăng cường các hoạt động tổng kết và đề xuất sáng kiến nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng “lấy người học làm trung tâm” trên cơ sở  tăng cường tính chủ động và sáng tạo của  sinh viên dưới sự hướng dẫn tận tình của giảng viên.

+ Tăng cường các biện pháp nhằm hoàn thiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, xây dựng các bộ đề thi phù hợp với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học.

+ Hoàn thiện hồ sơ các môn học theo yêu cầu của đào tạo tín chỉ.

+ Biên  soạn và chỉnh lý giáo trình các hệ cử nhân và sau đại học và các tài liệu học tập khác.

+ Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn các kết quả nghiên cứu khoa học với công tác giảng dạy, đào tạo.

+ Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, nhằm bổ sung kiến thức  thực tiễn và kỹ năng  cho sinh viên, đáp ứng mục tiêu  đào tạo theo nhu cầu xã hội.

+ Tăng cường giao lưu với sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên đề đạt nguyện vọng và các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động học tập và nghiên cứu.

+ Tăng cường phối hợp hoạt động giữa Lãnh đạo khoa, Ban Chi ủy, Ban chấp hành Đoàn khoa, Tổ trưởng công đoàn nhằm  đề ra các giải pháp đẩy mạnh hoạt động của khoa.

 


Tin mới hơn:

Ngày cập nhật (Thứ ba, 18 11 2014 13:32)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox