DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu

Văn phòng:

Trụ sở số 2 Nguyễn Tất Thành, P. 4, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: 08.39400989 số máy nhánh: 129

Nhiệm vụ, chức năng:

- Tư vấn cho nhà trường về công tác kế hoạch và tài chính.

- Lập kế hoạch tài chính hàng quý, năm và kế hoạch dài hạn, trung hạn.

- Thực hiện nhiệm vụ thu chi của trường.

- Thực hiện báo cáo Quyết toán hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

- Thực hiện việc kê khai và báo cáo thuế.

- Báo cáo tài sản.

- Công tác thu chi lên quan đến thu nhập của cán bộ giáo viên công nhân viên, và công tác tài chính liên quan đến hoạt động của trường.

- Soạn thảo và theo dõi việc thu học phí các hợp đồng đào tạo liên kết với các địa phương.


Đơn vị trực thuộc phòng:

Tổ thu học phí: Nhiệm vụ thu học phí, lệ phí các hệ đào tạo tại trường.

 

Tổ chức – Nhân sự:

 

Lãnh đạo phòng:

ntthuong

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thu Hương

Học vị: Cử nhân Tài chính kế toán

kiêm nhiệm: Kế toán tổng hợp

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ĐT: 39400989/128

 

 

 Cán bộ nhân viên:

 

1. Cao Thị Diệu Hồng

Học vị: Cử nhân Tài chính kế toán

Phụ trách: Kế toán thu chi tiền mặt

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

2. Nguyễn Thị Vinh

Học vị: Cử nhân Tài chính kế toán

Phụ trách:Theo dõi các hợp đồng liên kếtđào tạo

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4. Phạm Văn Hoàn

Học vị: Cử nhân CNTT

Phụ trách: kế toán tiền lương, giao dịch kho bạc ngân hàng

Emai: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5. Mai Quốc Thu Trang

Học vị: Cao đẳng CNTT

Phụ trách: Thủ quỹ, thu học phí, lệ phí

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

6. Phạm Đăng Khoa

Học vị: Thạc sĩ QTKD

Phụ trách:

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

7. Lê Thị Hoài An

Học vị: Cử nhân kinh tế

Phụ trách: Kế toán tổng hợp

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ngày cập nhật (Thứ sáu, 23 9 2016 14:29)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox