DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

29-09-2015-Tuyên truyền về hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội TP. Hồ Chí Minh

Kính gửi: - Quý đ/c Đảng ủy viên (để biết).

                  - Chi ủy (Bí thư) các chi bộ (để triển khai).

                 -  Ban Chấp hành các Đoàn thể chính trị - xã hội (để triển khai).

Thực hiện Công văn số 03-CV/BTGĐUK, ngày 29/9/2015 về việc phát hành tài liệu tuyên truyền về hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội TP. Hồ Chí Minh.

Kính đề nghị các chi bộ tổ chức phổ biến đến các đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, từ đó tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ đoàn thể chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên, sinh viên và người lao động cơ sở.

Trân trọng.

 

Văn phòng Đảng ủy

Các văn bản đính kèm:

1. Công văn số 03-CV/BTGĐUK, ngày 29/9/2015 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

2. Tài liệu tuyên truyền về thông tin tổ chức và hoạt động của ngân hành chính sách xã hội TP.HCM.

3. Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

4. Công văn số 1204-CV/TU ngày 27/3/2015 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố

5. Kế hoạch số 4068/KH-UBND, ngày 17/7/2015 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ tư, 30 9 2015 16:26)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox