DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

22-9-2015-Quy định về việc quản lý đảng viên đã tốt nghiệp ra trường tại Đảng bộ Trường Đại học Luật TP. HCM

Thực hiện Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Công văn số 828-CV/BTCTU ngày 09/7/2013 của Ban Tổ chức Thành ủy về sinh hoạt đảng đối với đảng viên là học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường; Công văn số 293-CV/ĐUK ngày 25/11/2014 của Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ&TCCN về việc thực hiện nghiêm việc chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên là học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường trên 12 tháng, Đảng ủy Trường yêu cầu Chi ủy các chi bộ sinh viên nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát, chấn chỉnh việc chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên là sinh viên đã tốt nghiệp ra trường trên 12 tháng vẫn còn sinh hoạt đảng tại trường.

2. Đối với các đảng viên là sinh viên đã tốt nghiệp ra trường dưới 12 tháng đang còn sinh hoạt tại trường thì thực hiện đăng ký nguyện vọng tiếp tục được sinh hoạt tại trường theo các quy định sau:

2.1. Về đối tượng: Tất cả các đảng viên dự bị và đảng viên chính thức đã có quyết định tốt nghiệp.

2.2. Điều kiện được có nguyện vọng: Phải hội tụ đủ các điều kiện sau:

- Chưa có hộ khẩu hoặc KT3 tại TP. Hồ Chí Minh.

- Có nguyện vọng công tác và tiếp tục học tập tại TP. Hồ Chí Minh.

- Chưa có việc làm hoặc có việc làm nhưng có hợp đồng lao động dưới 12 tháng.

2.3. Thời gian được đăng ký nguyện vọng tiếp tục tham gia sinh hoạt tại trường: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng.

2.4. Thủ tục và hồ sơ thực hiện:

- Bước 1: Đảng viên có đơn trình bày nguyện vọng (theo mẫu) và kế hoạch rèn luyện, phấn đấu (theo mẫu) báo cáo Chi ủy chi bộ.

- Bước 2: Chi ủy chi bộ tổ chức họp chi bộ nhận xét, thông qua đơn, kế hoạch của đảng viên, đồng thời phân công trách nhiệm cho đảng viên trong thời gian đăng ký sinh hoạt tại chi bộ.

- Bước 3: Căn cứ kết luận của cuộc họp chi bộ, Chi ủy cho ý kiến xác nhận vào đơn và kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của đảng viên, gửi về Văn phòng Đảng ủy.

- Bước 4: Văn phòng Đảng ủy trình Đảng ủy xem xét phê duyệt chấp thuận hay không chấp thuận tại cuộc họp Đảng ủy gần nhất.

          2.5. Theo dõi và quản lý đảng viên

Trong thời gian đảng viên sinh hoạt tại chi bộ, định kỳ 3 tháng/ lần đảng viên thực hiện báo cáo kết quả sinh hoạt và rèn luyện cũng như thực hiện các nội dung phân công của chi bộ tại cuộc họp. Định kỳ 6 tháng chi bộ tổng hợp và có báo cáo kết theo dõi, phân công, quản lý đảng viên cho Đảng ủy (thông qua Văn phòng Đảng ủy).

Trên đây là nội dung quan trọng nhằm nâng cao công tác quản lý đảng viên đã tốt nghiệp đang sinh hoạt tại trường, đề nghị Chi ủy các chi bộ sinh viên nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vấn đề nào vướng mắc cần trao đổi, phản ảnh kịp thời với Văn phòng Đảng ủy để tổng hợp trình Đảng ủy xem xét quyết định hướng dẫn thực hiện thống nhất.

*******************************************

Xem chi tiết các văn bản theo link bên dưới:

- Công văn số 22-CV/ĐU.VI về việc đẩy mạnh công tác quản lý đảng viên đã tốt nghiệp ra trường.

- Mẫu đơn trình bày nguyện vọng được tiếp tục sinh hoạt tại Đảng bộ.

- Mẫu xây dựng kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của bản thân.

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox