DANH MỤC
THÔNG TIN KHÁC
Weblink

 

 

 

 

 

 

Sứ mạng

1. Sứ mạng: Xây dựng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý có uy tín trong cả nước và trong khu vực, nhằm cung cấp nguồn lực có trình độ từ trung cấp đến đại học và sau đại học trong lĩnh vực pháp lý cho các địa phương và các bộ ngành; góp phần giải quyết các vấn đề quan trọng trong khoa học pháp lý của cả nước nói chung và của các tỉnh phía Nam nói riêng.

 

2. Vị trí: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh là trường đại học công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

3. Vai trò: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý. Trường có vai trò rất quan trọng trong công tác đào tạo cán bộ pháp luật ở Việt Nam và lớn nhất khu vực phía Nam và là trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật (theo Quyết định số 549/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/04/2013).

4. Quá trình hình thành và phát triển: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1234/QĐ-TTg ngày 30/03/1996 của Thủ tướng Chính phủ, là thành viên của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Ngày 10/10/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 118/2000/QĐ-TTg về việc tách Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trải qua một chặng đường phát triển, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã và đang từng bước khẳng định vị trí, vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý và truyền bá pháp luật lớn ở khu vực phía Nam. Trong xu hướng đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020, yếu tố cạnh tranh trong giáo dục và đào tạo nói chung và trong đào tạo ngành luật nói riêng đặt ra cho Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh yêu cầu bắt buộc phải đổi mới để phát triển, phải đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và đủ các trình độ để đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã có những chiến lược, sách lược, kế hoạch tập trung mọi nguồn lực xây dựng Nhà trường trở thành trường đại học trọng điểm đào tạo về pháp luật ở phía Nam. Trong những năm qua, Nhà trường đã cố gắng từng bước khẳng định thương hiệu trong quá trình xây dựng mô hình phát triển và nâng cao chất lượng của giáo dục đại học thông qua việc cung cấp nguồn nhân lực ngành luật có chất lượng cao cho các cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp và các doanh nghiệp, kể cả các cơ sở giáo dục có đào tạo chuyên ngành luật và không chuyên luật; sớm hội nhập với giáo dục đại học trong khu vực và thế giới. Theo đó, sẽ mở ra cơ hội tăng tốc đầu tư và phát triển Nhà trường trong giai đoạn trước mắt cũng như hướng phát triển lâu dài trong tương lai.

Những định hướng trên của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã được khẳng định trong các văn bản của Đảng, Chính phủ. Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật”.

Trích “Đề án xây dựng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật”.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngày cập nhật (Thứ tư, 21 9 2016 11:14)

 
Chế độ hiển thị tốt nhất: 1024 x 800  với MoZilla Firefox